ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LEHEN ALDAKETA
05 AREA: BASANOAGA / SORGINTXULO, 07 AREA: ALABERGA, 14 AREA: ERDIGUNEA, 21 AREA: LARTZABAL, 22 AREA: AGUSTINAK, 28: AREA: EGIBURU ETA 39 SEKTOREA: LARTZABAL / ARRAGUAri BURUZKOA
(Diputatuen Kontseiluak 2007ko martxoaren 13an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
(*) Dokumentuaren Adendan zuzendutako arau partikularra
(**) Akordio-osaketaren dokumentuan zuzendutako arau partikularra
AURKIBIDEA
C.DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK
Zazpigarren titulua. Sektoreentzako eta eremuentzako arau partikularrak:
05.AREA: BASANOAGA/SORGINTXULO. (**)  (pdf, 41.2 Kb)
5.I.A.Area  (GIS ireki)  (pdf, 636 Kb)
5.I.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 787 Kb)
5.II.A.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.02 Mb)
5.II.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.02 Mb)
5.III.A.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.70 Mb)
5.III.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 2.58 Mb)
07.AREA: ALABERGA.  (pdf, 54.4 Kb)
14.AREA: ERDIGUNEA.  (pdf, 136 Kb)
14.I.Area  (GIS ireki)  (pdf, 636 Kb)
14.I.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 787 Kb)
14.II.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.10 Mb)
14.II.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.12 Mb)
14.III.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.89 Mb)
14.III.B.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.78 Mb)
21.AREA: LARTZABAL.  (pdf, 30.4 Kb)
22.AREA: AGUSTINAK. (*)  (pdf, 62.3 Kb)
28.AREA: EGIBURU. (*)  (pdf, 40.9 Kb)
28.I.Area  (GIS ireki)  (pdf, 681 Kb)
28.II.Area/FONT>  (GIS ireki)  (pdf, 0.99 Mb)
28.III.Area  (GIS ireki)  (pdf, 1.06 Mb)
39.SEKTOREA: LARTZABAL/ARRAGUA..  (pdf, 44.9 Kb)
39.I.Sektorea  (GIS ireki)  (pdf, 626 Kb)
39.II.Sektorea  (GIS ireki)  (pdf, 1.04 Mb)
39.III.Sektorea  (GIS ireki)  (pdf, 1.40 Mb)