ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BIGARREN ALDAKETA
14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.
(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
AURKIBIDEA
B.1 DOKUMENTUA: INFORMAZIO PLANOAK
I.01 Hirigintza Esku-Hartzerako Erregimena  (pdf, 5.64 Mb)
14 AREA: ERDIGUNEA
I.02.a Mugaketa  (pdf, 1.54 Mb)
I.02.b Mugaketa  (pdf, 764 Kb)
I.03 Kalifikazio Orokorra  (pdf, 1.17 Mb)
I.04 Antolamendu Xehatua  (pdf, 1.93 Mb)
I.05 Burutzapena  (pdf, 929 Kb)
22 AREA: LAS AGUSTINAS
I.06 Mugaketa  (pdf, 612 Kb)
I.07 Kalifikazio Orokorra  (pdf, 996 Kb)
I.08 Antolamendu Xehatua  (pdf, 1.69 Mb)
I.09 Burutzapena  (pdf, 702 Kb)
EGUN DAUDEN AZPIEGITURAK
I.10.a I Planoa  (pdf, 353 Kb)
I.10.b II Planoa  (pdf, 420 Kb)
I.10.c III Planoa  (pdf, 275 Kb)