ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BIGARREN ALDAKETA
14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.
(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
AURKIBIDEA
B.2 DOKUMENTUA: ANTOLAMENDU PLANOAK
O.01 Hirigintza Esku-Hartzerako Erregimena  (pdf, 5.32 Mb)
14 AREA: ERDIGUNEA
O.02.a Mugaketa  (pdf, 1.59 Mb)
O.02.b Mugaketa  (pdf, 766 Kb)
O.03 Kalifikazio Orokorra  (pdf, 1.18 Mb)
O.04 Antolamendu Xehatua  (pdf, 1.98 Mb)
O.05 Burutzapena  (pdf, 927 Kb)
22 AREA: LAS AGUSTINAS
O.06 Mugaketa  (pdf, 612 Kb)
O.07 Kalifikazio Orokorra  (pdf, 998 Kb)
O.08 Antolamendu Xehatua  (pdf, 1.67 Mb)
O.09 Burutzapena  (pdf, 702 Kb)
EGUN DAUDEN AZPIEGITURAK
O.10.a I Planoa  (pdf, 362 Kb)
O.10.b II Planoa  (pdf, 440 Kb)
O.10.c III Planoa  (pdf, 298 Kb)