ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BIGARREN ALDAKETA
14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.
(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
AURKIBIDEA
C DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK  (pdf, 359 Kb)
14. ÁREA: ERDIGUNEA  (GIS ireki)  (pdf, 13 Kb)
14/12 Esku-hartze Unitatea: Miguel Alduntzin kalea, 1, 2, 3, 4, 6 zk.  (GIS ireki)  (pdf, 13 Kb)
14/15 Esku-hartze Unitatea: Pablo Iglesias kalea, 13 zk. – R. Maria Azkue kalea,14 zk.  (GIS ireki)  (pdf, 13 Kb)
01. Kokapena  (pdf, 339 Kb)
02. Zonifikazioa  (pdf, 391 Kb)
03. Hirigintzako partikularrak  (pdf, 438 Kb)
04. Ordenazioa  (pdf, 438 Kb)
05. Definizio geometrikoa  (pdf, 411 Kb)
06. Gain jartzea  (pdf, 418 Kb)
07. Ordenaziotik kanpo  (pdf, 393 Kb)
08. Profilak  (pdf, 344 Kb)
09. Lurazpi gehiengo okupazioa  (pdf, 460 Kb)
10. Publiko-pribatu jabetza  (pdf, 400 Kb)
11. Irudia  (pdf, 400 Kb)
14/16 Esku-hartze Unitatea: Pablo Iglesias kalea, 15zk. – R. Maria Azkue kalea, 16 zk.  (GIS ireki)  (pdf, 13 Kb)
01. Kokapena  (pdf, 342 Kb)
02. Zonifikazioa  (pdf, 385 Kb)
03. Hirigintzako partikularrak  (pdf, 443 Kb)
04. Ordenazioa  (pdf, 410 Kb)
05. Definizio geometrikoa  (pdf, 410 Kb)
06. Gain jartzea  (pdf, 422 Kb)
07. Ordenaziotik kanpo  (pdf, 395 Kb)
08. Profilak  (pdf, 456 Kb)
09. Lurazpi gehiengo okupazioa  (pdf, 399 Kb)
10. Publiko-pribatu jabetza  (pdf, 391 Kb)
11. Irudia  (pdf, 391 Kb)
22. ÁREA: AGUSTINAK  (GIS ireki)  (pdf, 13 Kb)