ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
2.1 DOKUMENTUA. INFORMAZIO PLANOAK
I.1 - Kokapena  (pdf, 3.87 Mb)
I.2.1 – HAPO. Mugaketa  (pdf, 279 Kb)
I.2.2 –HAPO. Lurzoruaren Kalifikazioa  (pdf, 392 Kb)
I.2.3 – HAPO. Kalifikazioa Orokorra  (pdf, 541 Kb)
I.3 - Topografikoa  (pdf, 1.97 Mb)
I.4 – Lehendik dauden azpiegiturak  (pdf, 1.55 Mb)
I.5.a – Lurzoruaren jabetza-egitura: lurzatien planoa  (pdf, 1.78 Mb)
I.5.b – A-8 autobideko 2. Ingurabideak eragindako jabeen zerrenda  (pdf, 1.53 Mb)
I.6 - Afekzioak  (pdf, 1.07 Mb)