ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
2.2 DOKUMENTUA. ANTOLAMENDU PLANOAK
EGITURAZKO ANTOLAMENDUAREN PLANOAK  (GIS ireki)
E.A.1 – HAPOren Aldaketa: Kalifikazio Orokorra  (pdf, 556 Kb)
ANTOLAMENDU PLANOAK  (GIS ireki)
II.1 – Antolamendu Orokorra  (pdf, 5.96 Mb)
II.1.1 - Superposición de la afección ferroviaria sobre la Ordenación General  (pdf, 8.22 Mb)
II.2 – Antolamendu Xehatua-Plaza  (pdf, 1.68 Mb)
II.3 – Zonakatze Xehatua. Lurzoruaren erabilerak  (pdf, 2.62 Mb)
II.4 - Lurzatiketa. Definizio geometrikoa. Lerrokadurak eta sestrak  (pdf, 2.24 Mb)
II.5 - Lurzatiketa. Jabari eta erabilera erregimena  (pdf, 2.06 Mb)
II.6 – Antolamenduz kanpoko elementuak  (pdf, 1.55 Mb)
II.7 – Gainjarritako solairu orokorra. Sekzioak  (pdf, 2.26 Mb)
II.8 – Sekzio orokorrak  (pdf, 1.72 Mb)
II.9.1 – Bide sarea. Luzetarako perfilak. A-Bidea  (pdf, 686 Kb)
II.9.2 – Bide sarea. Luzetarako perfilak. B-Bidea  (pdf, 307 Kb)
II.9.3 – Bide sarea. Luzetarako perfilak. C-Bidea  (pdf, 227 Kb)
II.9.4.1 - Bide sarea. Luzetarako perfilak. 1 ARDATZA (GI-3672 ERREPIDEKO ZENTOLENGO SAIHESBIDEA ERRENTERIAN)  (pdf, 443 Kb)
II.9.4.2 - Bide sarea. Luzetarako perfilak. 2 ARDATZA (GI-3672 ERREPIDEKO ZENTOLENGO SAIHESBIDEA ERRENTERIAN)  (pdf, 344 Kb)
II.10 - Bide sarea. Zeharkako sekzio tipoak  (pdf, 0.99 Mb)
II.10.a1 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-I. C-Bidea  (pdf, 381 Kb)
II.10.a2 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-II. C-Bidea  (pdf, 363 Kb)
II.10.a3 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-III. C-Bidea  (pdf, 358 Kb)
II.10.b1 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-I. 1 Ardatza (GI-3672 errepideko zentolengo saihesbidea Errenterian)  (pdf, 185 Kb)
II.10.b2 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-II. 1 Ardatza (GI-3672 errepideko zentolengo saihesbidea Errenterian)  (pdf, 148 Kb)
II.10.b3 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-III. 1 Ardatza (GI-3672 errepideko zentolengo saihesbidea Errenterian)  (pdf, 156 Kb)
II.10.b4 - Bide sarea. Zeharkako perfilak-IV. 1 Ardatza (GI-3672 errepideko zentolengo saihesbidea Errenterian)  (pdf, 165 Kb)
II.10.b5 - Bide sarea. Zeharkako perfilak. 2 Ardatza (GI-3672 errepideko zentolengo saihesbidea Errenterian)  (pdf, 129 Kb)
II.11 - Azpiegiturak. Saneamendu sarea: euri urak eta ur beltzak  (pdf, 1.64 Mb)
Banaketa sarea: edateko ura eta gasa
II.12 - Azpiegiturak. Energia elektrikoaren eta argiteriaren hornidura sarea  (pdf, 1.64 Mb)
II.13 – Etapa plana. Lurzatien urbanizazio eremuak  (pdf, 2.39 Mb)