ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
6 DOKUMENTUA. EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOKO BIDERAGARRITASUN AZTERKETA  (pdf, 674 Kb)
1.- Galdagarritasuna eta edukia.
2.- Zehazte maila.
3.- Balioak eta prezioak.
4.- Zerbitzuak ezartzearen eta urbanizazioa burutzearen ebaluazio ekonomikoa.
Aurrekontuaren laburpena