ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
Euskal Herriko lurralde antolamendurako batzordearen txostena, 2008ko abenduaren 11koa, betetzen duen dokumentua  (pdf, 452 Kb)
Comisión de Ordenación del Pais Vasco  (pdf, 78.2 Kb)
Certificado secretario COTPV  (pdf, 129 Kb)
Informe transportes Errenteria  (pdf, 2.00 Mb)
Informe vivienda Errenteria  (pdf, 149 Kb)