ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
TALDE TEKNIKOA
José Mª Alkorta Azkue, Arkitektoa
Mª Carmen Alkorta Azkue, Arkitektoa
Juan Manuel Ramilo Pizarro, Arkitekto Teknikaria
Arkitekto laguntzailea: Marian Alonso Pedro
TALDE JURIDIKOA
Héctor Nagore Sorabilla