ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LAUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
HURRENGO EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURZATIARI DAGOKIONA: "JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA"
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
B.2 DOKUMENTUA. ANTOLAMENDU PLANOAK
O.03. 20 Area: Gabierrota Antolamendu Xehatua  (GIS ireki)  (pdf, 1.93 Mb)