ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
A.1 DOKUMENTUA: MEMORIA: HIRIGINTZA INFORMAZIOA
I. SARRERA  (pdf, 391 Kb)
II. LURRALDE-DIAGNOSTIKOA  (pdf, 452 Kb)
III. HIRIGINTZA-DIAGNOSTIKOA  (pdf, 700 Kb)
IV. ALORREZ ALORREKO LEGERIA  (pdf, 197 Kb)
V. INGURUNE FISIKOA  (pdf, 1,08 Mb)
VI. DEMOGRAFIA  (pdf, 303 Kb)
VII. JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA  (pdf, 282 Kb)
VIII. ETXEBIZITZA  (pdf, 351 Kb)
IX. KULTUR ONDAREA  (pdf, 161 Kb)
X. MUGIKORTASUNA, TRAFIKOA ETA GARRAIOA  (pdf, 639 Kb)
XI. ESPAZIO PUBLIKOAK  (pdf, 49 Kb)
XII. EKIPAMENDU KOMUNITARIOA  (pdf, 118 Kb)
XIII. INSTALAZIOAK ETA AZPIEGITURAK  (pdf, 231 Kb)
XIV. EKONOMIAREN ETA FINANTZEN ARLOKO EGOERA  (pdf, 43 Kb)
XV. ARAU SUBSIDIARIOEN ZEHAZTAPENEN BURUTZAPENAREN DIAGNOSIA  (pdf, 183 Kb)