ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
II. ERANSKINA: DATU KARTOGRAFIKOEN EREDUA   (pdf, 300 Kb)
ERABILITAKO NOMENKLATURA
ADMINISTRAZIO-ZATIKETAK
ERLIEBEA
HIDROGRAFIA
KOMUNIKAZIO-BIDEAK
SARE GEODESIKOA ETA TOPOGRAFIKOA
KATASTRO-INFORMAZIOA
ERAIKINAK, ERAIKUNTZAK
MURRUAK ETA HORMAK
ALTZARIAK
LORAZAINTZA ETA LANDAREDIA
KIROLAK ETA JOKOAK
SANEAMENDUA
ELEKTRIZITATEA
GASA
BESTE ERREGAI BATZUK
KOMUNIKAZIOAK
ARGIZTAPENA
TRAFIKOA