ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
III. ERANSKINA: UDAL ERREPIDE ETA BIDEEN SAREA
Documentua   (pdf, 117 Kb)
01. KONTSIDERAZIO OROKORRAK
02. ERREPIDE ETA BIDEEN UDAL SAREAREN KATALOGOA
03. ERRENTERIAKO UDAL ERREPIDE ETA BIDEEN INBENTARIOA
FITXAK   (pdf, 481 Kb)