ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
B.1 DOKUMENTUA: INFORMAZIO PLANOAK
I - SARRERA
I.I.02.I.01 UDALEKO PLANEAMENDU ARAU SUBSIDIARIOAK: Lurzoruaren klasifikazioa  (pdf, 5,41 Mb)
I.I.02.I.02 ERRENTERIAKO UDALEKO PLANEAMENDU ARAU SUBSIDIARIOAK: Kalifikazio Orokorra  (pdf, 5,67 Mb)
I.I.02.A. ERRENTERIAKO UDALEKO PLANEAMENDU ARAU SUBSIDIARIOAK: Kalifikazio Orokorra  (pdf, 4,27 Mb)
I.I.02.B. ERRENTERIAKO UDALEKO PLANEAMENDU ARAU SUBSIDIARIOAK: Kalifikazio Orokorra  (pdf, 4,20 Mb)
I.I.08.A. OINARRI KARTOGRAFIKOAK, UDAL ERPIN SAREA  (pdf, 3,82 Mb)
II - LURRALDEAREN DIAGNOSTIKOA
I.II.01.I.01 EAE-KO LURRALDE ARLOKO PLANGINTZA (LAP-TRENBIDE SAREA+ PO ERREPIDEAK)  (pdf, 5,33 Mb)
I.II.01.I.02 EAE-KO LURRALDE ARLOKO PLANGINTZA (LAP-IBAIAK: OSAGAI HIDRAULIKOA)  (pdf, 5,47 Mb)
I.II.01.I.03 EAE-KO LURRALDE ARLOKO PLANGINTZA (LAP-IBAIAK: INGURUMEN OSAGAIA)  (pdf, 5,41 Mb)
I.II.01.I.04 EAE-KO LURRALDE ARLOKO PLANGINTZA (LAP-IBAIAK: HIRIGINTZA OSAGAIA)  (pdf, 5,45 Mb)
I.II.02.C. HIRIGINTZA-PLANEAMENDUA ESKUALDEKO UDALERRIETAN  (pdf, 2,39 Mb)
I.II.02.D. HIRIGINTZA-PLANEAMENDUA ESKUALDEKO UDALERRIETAN  (pdf, 1,87 Mb)
I.II.02.I. HIRIGINTZA-PLANEAMENDUA ESKUALDEKO UDALERRIETAN  (pdf, 5,08 Mb)
IV - ALORREZ ALORREKO LEGERIA
I.IV.01.A. 22/1988, ITSASERTZEN LEGEA: Eragindako eremuak  (pdf, 3,42 Mb)
I.IV.02.A. 29/1985, URAREN LEGEA: Eragindako eremuak  (pdf, 3,3 Mb)
I.IV.02.D. 29/1985, URAREN LEGEA: Eragindako eremuak  (pdf, 1,79 Mb)
I.IV.02.E. 29/1985, URAREN LEGEA: Eragindako eremuak  (pdf, 1,05 Mb)
I.IV.02.F. 29/1985, URAREN LEGEA: Eragindako eremuak  (pdf, 0,99 Mb)
I.IV.03.C. ERREPIDE ETA BIDEEI BURUZKO ARAUA, 17/1994 FORU ARAUA  (pdf, 2,4 Mb)
I.IV.03.D. ERREPIDE ETA BIDEEI BURUZKO ARAUA, 17/1994 FORU ARAUA  (pdf, 1,95 Mb)
I.IV.04.C. LEHORREKO GARRAIOAK ANTOLATZEKO 16/1987 LEGEA  (pdf, 2,27 Mb)
I.IV.05.C. 27/1992 LEGEA, ESTATUAREN POSTU ETA MERKATARITZA-FLOTARENA  (pdf, 2,08 Mb)
V - INGURUNE FISIKOA
I.V.01.X.01 KOKAPEN GEOGRAFIKOA: Kokapena Erkidegoan  (pdf, 3,86 Mb)
I.V.01.X.02 KOKAPEN GEOGRAFIKOA: Kokapena Eskualdean  (pdf, 9,64 Mb)
I.V.01.I.03 KOKAPEN GEOGRAFIKOA: Altueren banaketa  (pdf, 5,23 Mb)
I.V.01.I.04 KOKAPEN GEOGRAFIKOA: Malden banaketa  (pdf, 5,35 Mb)
I.V.03.I. GEOLOGIA: Eremu Litologikoak  (pdf, 5,48 Mb)
I.V.04.I. GEOMORFOLOGIA: Eremu Geomorfologikoak  (pdf, 5,2 Mb)
I.V.06.I. AZALEKO HIDROLOGIA: Ubide eta arro hidrologikoak  (pdf, 5,22 Mb)
I.V.07.I.01 LANDAREDIA: Egungo landaredia  (pdf, 6,60 Mb)
I.V.09.I.01 MOTA AGROLOGIKOAK  (pdf, 5,55 Mb)
I.V.10.I.01 GARRANTZI EKOLOGIKOA DUTEN NATURGUNEAK: Naturgune babestuak  (pdf, 6,03 Mb)
I.V.10.I.02 GARRANTZI EKOLOGIKOA DUTEN NATURGUNEAK: Garrantzi Komunit. Natur Habitat Motak  (pdf, 5,7 Mb)
I.V.11.I.01 PAISAIAREN AZTERKETA  (pdf, 6,13 Mb)
I.V.12.I.01 LURZORU POLUTZAILE IZAN DAITEZKEEN JARDUERAK DITUZTEN LURZORUEN INBENTARIOA  (pdf, 4,48 Mb)
IX - KULTUR ONDAREA
I.IX.02/03.A. ONDARE HISTORIKO-ARKITEKTONIKOA, ARKEOLOGIKOA ETA NATURALA  (pdf, 4,04 Mb)
I.IX.02/03.I. ONDARE HISTORIKO-ARKITEKTONIKOA, ARKEOLOGIKOA ETA NATURALA  (pdf, 5,72 Mb)
X - MUGIKORTASUNA, TRAFIKOA ETA GARRAIOA
I.X.07.I. UDAL ERREPIDE ETA BIDEEN SAREA  (pdf, 6,45 Mb)
XI - GUNE PUBLIKOAK
I.XI.01.A. PARKE ETA HIRI LORATEGIAK  (pdf, 3,69 Mb)
I.XI.02.I. LANDALURREKO PARKEAK  (pdf, 5,88 Mb)
XII - KOMUNITATE EKIPAMENDUA
I.XII.01.A. KOMUNITATE EKIPAMENDUA: I  (pdf, 3,57 Mb)
I.XII.01.C. KOMUNITATE EKIPAMENDUA: II  (pdf, 2,64 Mb)
I.XII.01.D. KOMUNITATE EKIPAMENDUA: III  (pdf, 1,91 Mb)
XIII - INSTALAZIOAK ETA AZPIEGITURAK
I.XIII.01.D. ZABORTEGIA  (pdf, 1,74 Mb)
I.XIII.03.A. UR HORNIDURA  (pdf, 4,2 Mb)
I.XIII.03.D. UR HORNIDURA  (pdf, 1,91 Mb)
I.XIII.03.I. UR HORNIDURA  (pdf, 5,07 Mb)
I.XIII.04.A. SANEAMENDU SAREA  (pdf, 4,15 Mb)
I.XIII.04.B. SANEAMENDU SAREA  (pdf, 3,91 Mb)
I.XIII.05.A. ARGINDARRA  (pdf, 3,53 Mb)
I.XIII.05.C. ARGINDARRA  (pdf, 2,57 Mb)
I.XIII.05.D. ARGINDARRA  (pdf, 1,89 Mb)
I.XIII.05.E. ARGINDARRA  (pdf, 0,98 Mb)
I.XIII.06.A. TELEFONO SAREA  (pdf, 3,38 Mb)
I.XIII.06.B. TELEFONO SAREA  (pdf, 3,54 Mb)
I.XIII.06.I. TELEFONO SAREA  (pdf, 4,34 Mb)
I.XIII.07.A. TELEKOMUNIKAZIOAK  (pdf, 3,23 Mb)
I.XIII.07.I. TELEKOMUNIKAZIOAK  (pdf, 1,45 Mb)
I.XIII.08.A. GAS SAREBIDEA  (pdf, 3,44 Mb)
I.XIII.08.B. GAS SAREBIDEA  (pdf, 3,56 Mb)
I.XIII.08.D. GAS SAREBIDEA  (pdf, 1,7 Mb)