ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
(1) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Lehen Aldaketa Kontsultatu
(2) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Bigarren Aldaketa Kontsultatu
(3) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Hirugarren Aldaketa Kontsultatu
(4) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Laugarren Aldaketa Kontsultatu
AURKIBIDEA
B.2 DOKUMENTUA: ANTOLAMENDU PLANOAK
HIRIGINTZAN ESKUHARTZEKO JARRAIBIDEAK  (GIS ireki)
O.I.01.I (1/12.500)  (pdf, 5,49 Mb)
O.I.01.A (1/2.500) (1) (2)  (pdf, 4,48 Mb)
O.I.01.B (1/2.500)  (pdf, 4,53 Mb)
O.I.01.Y (1/2.500)  (pdf, 2,99 Mb)
KALIFIKAZIO OROKORRA  (GIS ireki)
O.II.01.I (1/12.500)  (pdf, 6,12 Mb)
O.II.01.A (1/2.500) (1) (4)  (pdf, 5,01 Mb)
O.II.01.B (1/2.500) (1) (3)  (pdf, 4,89 Mb)
O.II.01.Y (1/2.500)  (pdf, 3,25 Mb)
LURZORUAREN KLASIFIKAZIOA  (GIS ireki)
O.III.01.I (1/12.500)  (pdf, 5,99 Mb)
O.III.01.A (1/2.500)  (pdf, 4,44 Mb)
O.III.01.B (1/2.500)  (pdf, 4,64 Mb)
O.III.01.Y (1/2.500)  (pdf, 3,02 Mb)
LURRALDEAREN EGITURA OROKOR ETA ORGANIKOA  (GIS ireki)
O.IV.01.I (1/12.500)  (pdf, 5,79 Mb)
O.IV.01.A (1/2.500)  (pdf, 4,81 Mb)
O.IV.01.B (1/2.500)  (pdf, 4,70 Mb)
O.IV.01.Y (1/2.500)  (pdf, 3,11 Mb)
HIRI IRUDIA
O.V.01.I (1/12.500)  (pdf, 10,90 Mb)
O.V.01.A (1/2.500)  (pdf, 8,84 Mb)
O.V.01.B (1/2.500)  (pdf, 9,06 Mb)
O.V.01.Y (1/2.500)  (pdf, 5,58 Mb)
BANAKUNTZA-EREMUEN MUGAKETA  (GIS ireki)
O.VI.01.I (1/12.500)  (pdf, 5,66 Mb)
O.VI.01.A (1/2.500)  (pdf, 4,84 Mb)
O.VI.01.B (1/2.500)  (pdf, 4,97 Mb)
O.VI.01.Y (1/2.500)  (pdf, 3,26 Mb)