ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
C DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK
LEHEN TITULUA. ERRENTERIAKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN INDARRALDIA, EDUKIA ETA ONDORIOAK.  (pdf, 91 Kb)
BIGARREN TITULUA. HIRIGINTZA-ERREGIMEN OROKORRA
BIGARREN TITULUA. A  (pdf, 424 Kb)
BIGARREN TITULUA. B  (pdf, 1,06 Mb)
BIGARREN TITULUA. C  (pdf, 181 Kb)
HIRUGARREN TITULUA. LIZENTZIAK (OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGITEA, JARDUERAK EZARTZEA) ESKAERAK, IZAPIDETZEA ETA KONTROLA  (pdf, 720 Kb)
LAUGARREN TITULUA. LURZORUAREN ERAIKUNTZA ETA ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRAK  (pdf, 1,15 Mb)
BOSGARREN TITULUA. URBANIZAZIO-OBREN, INSTALAZIOEN ETA AZPIEGITUREN DISEINU ETA BURUTZAPENERAKO ARAUAK  (pdf, 619 Kb)
SEIGARREN TITULUA. HIRI ETA LANDAKO INGURUMENA BABESTEKO ETA NATURA, ANIZTASUN BIOLOGIKOA ETA PAISAIA ETA ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKO ETA  (pdf, 351 Kb)