ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
ERREDAKZIO-TALDEA
Plan Orokorraren Bulegoko Zuzendaria
Enrique Ponte Ordoqui, Udal Arkitektoa
Oinarrizko Taldea
Javier Ubillos Pernaut, Arkitektoa
Gorka Arregui Gaztañaga, Arkitektoa
Idurre Neira Aiestaran, Lege Aholkularitza
Iñaki Azkarate, Biologoa
Iñaki Ibarbia Etxeberria, Arkitektoa Teknikoa
Javier Cambronero, Delineazioa
Izaskun Esnaola Varela, Testu Trataera
Jaione Ollaquindia, Testu-Trataera (Aurrelaburpena
Nigel Gibb (Katalogoa)
Lankidetzak
Kartografia: Neurri Ingenieros, SA
AASSen digitalizazioa: SGS Map
Demografia eta Etxebizitza: UR&MA, SL
Trafikoa eta Garraioa: LEBER, Planificación e Ingeniería, SA
Errealitate Integrala (21 Agendaren esparrua): Inguru Consultores, SA