ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LEHEN ALDAKETA
05 AREA: BASANOAGA / SORGINTXULO, 07 AREA: ALABERGA, 14 AREA: ERDIGUNEA, 21 AREA: LARTZABAL, 22 AREA: AGUSTINAK, 28: AREA: EGIBURU ETA 39 SEKTOREA: LARTZABAL / ARRAGUAri BURUZKOA
(Diputatuen Kontseiluak 2007ko martxoaren 13an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
A DOKUMENTUA: MEMORIA
B DOKUMENTUA: ANTOLAMENDU PLANOAK
C DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK
Dokumentuaren ADDENDA
Gipuzkoako Aldundiko Diputatuen kontseiluak 2006ko abuztuaren 2an hartutako Erabakia Betetzeko Dokumentua
Behin Betiko Onespenerako Akatsak Zuzentzeko Dokumentua
Erredakzio-taldea
MAPA INTERAKTIBOA