ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BIGARREN ALDAKETA
14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.
(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)
A DOKUMENTUA: MEMORIA
B.1 DOKUMENTUA: INFORMAZIO PLANOAK
B.2 DOKUMENTUA: ANTOLAMENDU PLANOAK
C DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK
D DOKUMENTUA: JARDUKETA PROGRAMA
E DOKUMENTUA: EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERLANA
Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak maiatzaren 3an hartutako Erabakia betetzeko Dokumentua
Erredakzio-taldea
MAPA INTERAKTIBOA