ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
1.DOKUMENTUA. MEMORIA
2.1.DOKUMENTUA. INFORMAZIO PLANOAK
2.2.DOKUMENTUA. ANTOLAMENDU PLANOAK
3.DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK
4.DOKUMENTUA. HIRIGINTZA FITXAK
5.DOKUMENTUA. BURUTZAPENA ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO JARRAIBIDEEN AZTERKETA
6.DOKUMENTUA. EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOKO BIDERAGARRITASUN AZTERKETA
Dokumentuaren ADENDA
Euskal Herriko lurralde antolamendurako batzordearen txostena, 2008ko abenduaren 11koa, betetzen duen dokumentua
Erredakzio-taldea
MAPA INTERAKTIBOA