ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LAUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
HURRENGO EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURZATIARI DAGOKIONA: "JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA"
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
A DOKUMENTUA. MEMORIA
B.1 DOKUMENTUA. INFORMAZIO PLANOAK
B.2 DOKUMENTUA. ANTOLAMENDU PLANOAK
C DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK
CAP DOKUMENTUA
Erredakzio-taldea
MAPA INTERAKTIBOA