ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDE OROKORRA
A.1 DOKUMENTUA: MEMORIA: HIRIGINTZA INFORMAZIOA
A.2 DOKUMENTUA: MEMORIA: ANTOLAMENDUA
B.1 DOKUMENTUA: INFORMAZIO PLANOAK
B.2 DOKUMENTUA: ANTOLAMENDU PLANOAK
C DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK
Areak
Esku hartze unitateak
Sektoreak
D DOKUMENTUA: JARDUKETA PROGRAMA
E DOKUMENTUA: EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERLANA
I. ERANSKINA: JARDUERA ZERRENDA: MULTZOAK ETA TALDEAK
II. ERANSKINA: DATU KARTOGRAFIKOEN EREDUA
III. ERANSKINA: UDAL ERREPIDE ETA BIDEEN SAREA
DOKUMENTU OSAGARRIA: KATALOGOA
Erredakzio-taldea
MAPA INTERAKTIBOA